Tarpan

Pochodzi on z rzędu nieparzystokopytnych, oraz z rodziny koniowatych. Masa ciała tarpana wynosi około 300 kilogramów. Tarpan występował pierwotnie w trzech podgatunkach. Tarpan stepowy czyli południoworosyjski konik stepowy był średniej wielkości, o czarnej grzywie oraz czarnym ogonie i szaromysiej sierści. Nieco mniejszy i delikatniejszej budowy tarpan leśny żył dziko przez całe średniowiecze. Przetrwał on do osiemnastego wieku. W drugiej połowie dwudziestego wieku podjęto próbę w Polsce restytucji tarpana, udała się próba i żyje on w rezerwacie Popielno na Mazurach. Trzecia forma tarpana nazywana koniem przewalskiego żyła jeszcze do niedawna w mongolskiej części Gobi, jednak obecnie podejrzewa się, że jest już całkowicie wytępiony. Badacze mają wątpliwości czy wyłącznie od niego pochodzi koń domowy. Czaszka konia przewalskiego jest duża a grzywa krótka i stojąca nie zachodząca na czoło jak u konia domowego. Umaszczenie jest najczęściej jasnobrązowe o płowym lub czerwonożółtym odcieniu, strona brzuszna pozostaje szarobiała.